Từ khóa: đăng ký xe

1 - 2 của 2 bài
  • Biển số xe của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị
    Tin tức  

    Người bán xe phải nộp lại biển số và giấy đăng kí; xe hoạt động kinh doanh vận tải có biển số màu vàng và chữ đỏ; giấy đăng kí xe chuyển sang vật liệu PET và bỏ thông tin đăng kí xe lần đầu… đó là những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo thay thế Thông tư quản lí giấy đăng kí và biển số xe hiện hành.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-