Từ khóa: Dat Bike bị triệu hồi

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông tin về việc triệu hồi sản phẩm xe máy điện Dat Bike. Nguyên nhân đến từ lỗi liên quan kết cấu khung xe. Những chiếc xe bị lỗi thuộc 2 phiên bản Weaver 200 và Weaver 200A.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-