Từ khóa: đầu tư

1 - 1 của 1 bài
  • Giao thông  

    Ngày 3/7, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC, Bộ Giao thông Vận tải) thông tin báo chí kết quả công tác vận hành khai thác các tuyến đường cao tốc do đơn vị này đầu tư, quản lý trong quý II/2018.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-