Từ khóa: điểm đen giao thông

1 - 1 của 1 bài
  • Tin tức  

    Theo Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn TP còn 17 “điểm đen” về giao thông đường bộ. Trong 10 tháng đầu năm 2018, phát sinh 5 “điểm đen” nhưng đồng thời cũng đã xóa được 8 điểm. Như vậy, hiện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh còn tồn tại 14 “điểm đen” giao thông.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-