Từ khóa: doanh số Ducati 2021

1 - 1 của 1 bài
  • Ducati đã có năm kinh doanh thành công
    Xe  

    Ducati kết thúc năm 2021 với con số kỷ lục 59.447 xe mô tô được giao đến tay khách hàng trên toàn thế giới và đạt doanh số tăng + 24% so với năm 2020 (48.042) và + 12% so với năm 2019 (53.183).

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-