Từ khóa: doanh số honda tháng 6/2021

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Công ty Honda Việt Nam vừa thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 6/2021. Trong tháng này, mảng doanh thu ô tô đã có sự tăng trưởng so với tháng trước, trong khi mảng doanh thu xe máy tiếp tục sụt giảm.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-