Từ khóa: doanh số hyundai tháng 12/2019

1 - 1 của 1 bài
  • Hyundai Kona
    Xe  

    Trong năm 2019, đã có 79.568 xe Hyundai được lăn bánh tại thị trường Việt Nam. Với kết quả này, TC Motor đã có năm kinh doanh thành công khi vượt mục tiêu bán hàng đầu năm đề ra.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-