Từ khóa: doanh số năm 2019 của Rolls-Royce

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Năm 2019 là năm Rolls-Royce đã đạt kỷ lục doanh số hàng năm với thành tựu toàn cầu chưa từng có trong lịch sử của công ty khi 5.152 xe ô tô đã được bán ra cho khách hàng tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, tăng 25% so với năm 2018.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-