Từ khóa: đồng phục taxi

1 - 1 của 1 bài
  • Giao thông  

    Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đang hoàn thiện dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (dự thảo quản lý taxi) trên địa bàn, trong đó sẽ sơn "đồng phục" taxi bằng 3 màu xanh, ghi bạc, trắng.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-