Từ khóa: đường gom

1 - 1 của 1 bài
  • Giao thông  

    Theo Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, hệ thống đường gom qua địa bàn Bắc Giang yêu cầu cần hoàn thành trong tháng 9, phải thực hiện đúng kế hoạch để nhanh chóng tách làn xe máy khỏi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-