Từ khóa: Ford Escape 2020

1 - 2 của 2 bài
  • Xe  

    Qua thời "uống xăng như nước", mới đây cơ quan EPA vừa công bố mức tiêu hao nhiên liệu của Ford Escape 2020 với con số chỉ khoảng 7.84 L/100km cho đường hỗn hợp.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-