Từ khóa: Ford Explorer 2022

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Nhằm phục vụ cho đối tượng khách hàng đam mê off-road, mẫu Ford Explorer Timberline dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2021, dưới dạng phiên bản năm 2022.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-