Từ khóa: Ford Flex bị khai tử

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Thiết kế độc đáo, kích thước lớn, có tập khách hàng trung thành, nhưng tất cả không mang đến cho Ford Flex doanh số đủ để trụ lại trong chiến dịch tái cơ cấu danh mục sản phẩm của nhà sản xuất ô tô Mỹ.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-