Từ khóa: gai trên lốp xe

1 - 1 của 1 bài
  • Tư vấn  

    Không ít người nghĩ rằng rãnh và gai trên lốp xe chỉ có tác dụng trang trí nhưng trên thực tế chúng có công dụng ảnh hưởng rất lớn đến sự chuyển động của xe.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-