Từ khóa: giá City

1 - 1 của 1 bài
  • Honda City bản L trưng bày tại đại lý. Ảnh: Honda Long Biên
    Xe  

    Trừ bản E, 3 bản còn lại của City đều được hỗ trợ giá, cao nhất 25 triệu tiền mặt và 15 triệu phụ kiện, áp dụng trong tháng 7.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-