Từ khóa: giải pháp thông minh

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Xe tự hành đang trở thành một chủ đề nóng hiện nay, nhưng nếu phải lựa chọn, bạn sẽ để con mình ngồi trên một chiếc xe tự hành hay ngồi trên xe của một tài xế lạ? Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng 67% người trưởng thành được hỏi sẽ chọn xe tự hành.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-