Từ khóa: giảm VAT khi mua ô tô

1 - 1 của 1 bài
  • Khách hàng mua ô tô dưới 24 chỗ ngồi vẫn phải chịu thuế suất VAT mức 10%.
    Luật  

    Kể từ tháng 2/2022, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng chính thức được áp dụng. Một số hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng ( VAT) 10% được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng xuống mức 8%.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-