Từ khóa: hặn đăng kiểm xe do vi phạm giao thông

1 - 1 của 1 bài
  • Bỏ quy định chặn đăng kiểm xe do vi phạm giao thông? (Ảnh minh họa)
    Luật  

    Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 70/2015 đã bỏ quy định, không được kiểm định khi đã có văn bản đề nghị không kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc xe có vi phạm đã cảnh báo trên Chương trình Quản lý kiểm định.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-