Từ khóa: hệ thống SYNC trên xe Ford

1 - 1 của 1 bài
  • Cập nhật  

    Là trang bị tiêu chuẩn trên nhiều dòng xe khác nhau của Ford, SYNC® đã có bước phát triển vượt bậc - trở thành một trong những hệ thống kích hoạt bằng giọng nói trực quan và tiên tiến nhất hiện nay.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-