Từ khóa: Honda Cub C125 2022

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Với mức giá đề xuất 73,4 triệu IDR (khoảng 117,6 triệu đồng), Honda Super Cub đang tạo nên một cơn sốt cho những người mê mẫu xe huyền thoại này của Honda.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-