Từ khóa: honda jazzz ngừng phân phối tại Việt Nam

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Honda Jazz hiện đã “biến mất” khỏi danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam. Một số nhân viên bán hàng cho biết hiện đại lý không còn phân phối mẫu xe này.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-