Từ khóa: Honda SH mới

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Hiện tại, ngoài thông báo thời gian phân phối của phiên bản SH 150i sẽ được bị chậm hơn so với kế hoạch ban đầu thì Honda Việt Nam vẫn chưa có thông tin chính thức về ngày lên kệ cho sản phẩm này.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-