Từ khóa: Honda Trail 125

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Honda Trail 125 được phát triển dựa trên SuperCub 125, nhưng được loại bỏ bộ yếm và bổ sung một số trang bị đặc biệt giúp xe có thể di chuyển dễ dàng hơn trên đường địa hình.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-