Từ khóa: hộp số sàn điện tử

1 - 1 của 1 bài
  • Hộp số mới sẽ được sử dụng đầu tiên trên mẫu Rio EcoDynamics. Ảnh: Kia
    Xe  

    Hệ thống hộp số sàn điện tử mới của Kia giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí CO2 sẽ được sử dụng trong các mẫu xe sắp tới.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-