Từ khóa: Hyundai tạm dừng nhà máy

1 - 1 của 1 bài
  • Hyundai sẽ tạm dừng hoạt động nhà máy Asan để chuẩn bị sản xuất xe điện. Ảnh: The Korea Economic Daily
    Xe  

    Nhà sản xuất Hyundai Motor Co. ngày 9/7 thông báo sẽ tạm dừng hoạt động của một trong bảy nhà máy trong nước của hãng trong bốn tuần để chuẩn bị cho việc sản xuất xe điện (EV).

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-