Từ khóa: K0 cồn

1 - 1 của 1 bài
  • Giao thông  

    Đánh dấu năm thứ 12 của chương trình “Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường" (DSFL), Ford Việt Nam chính thức phát động chuỗi sự kiện trải nghiệm An toàn Giao thông và Nhạc hội sinh viên “Còi Show” tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Dương.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-