Từ khóa: khí thải

1 - 7 của 7 bài
  • Luật  

    Giai đoạn đầu áp dụng Quyết định số 49/2011/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, các hãng xe thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã và đang tích cực chuẩn bị ra mắt thêm các mẫu xe mới theo tiêu chuẩn khí thải Mức 5 (tương ứng Euro 5) và triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc sử dụng đúng nhiên liệu Mức 5 cho các xe áp dụng tiêu chuẩn khí thải Mức 5 theo quy định mới.

  • Đo khí thải xe máy giúp loại bỏ các dòng xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải hiện hành
    Luật  

    Bộ Công an vừa có văn bản đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam, trong đó có việc băt buộc đo khí thải xe máy, mô tô.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-