Từ khóa: khung gầm

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Việc nhiều mẫu xe được xây dựng trên cùng một nền tảng khung gầm vốn không chỉ dừng lại trong nội bộ một hãng hay tập đoàn, còn có nhiều trường hợp các hãng xe bắt tay hợp tác nhằm phát triển các mẫu xe trên một hệ thống khung gầm chung.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-