Từ khóa: kiểm soát tốc độ

1 - 1 của 1 bài
  • Tư vấn  

    Đường dốc, đặc biệt với những đoạn có khúc cua hẹp, là nơi có nhiều tai nạn bất ngờ xảy ra. Vậy để tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc, lái xe cần phải làm gì khi gặp kiểu đường này?

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-