Từ khóa: Lamborghini ngừng sản xuất do covid-19

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Chỉ có một nhà máy duy nhất trên toàn thế giới, nhưng lại nằm ở quê hương Italia, cũng chính là tâm dịch Covid-19 tại châu Âu, nên Lamborghini đã phải tạm ngừng hoạt động.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-