Từ khóa: liên minh ô tô Nissan Renault Mitsubishi

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Renault, Nissan và Mitsubishi đã gạt mọi kế hoạch liên quan đến việc sáp nhập hoàn toàn; thay vào đó những cách tiếp cận mới, bao gồm cắt giảm chi phí và hàn gắn rạn nứt trong quan hệ giữa các bên.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-