Từ khóa: lọc gió điều hòa ô tô

1 - 1 của 1 bài
  • Tư vấn  

    Được ví như những “buồng phổi” trên mỗi chiếc ô tô, bộ phận lọc gió động cơ, điều hòa hay lọc dầu... cần được về sinh thay thế định kỳ để đảm bảo cho xe vận hành ổn định.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-