Từ khóa: logo Lexus

1 - 1 của 1 bài
  • Lexus sẽ chính thức chuyển đổi biểu tượng chữ
    Xe  

    Lexus sẽ chính thức chuyển đổi biểu tượng chữ "L" lâu đời ở đuôi xe thành dòng chữ “LEXUS” đầy đủ ở giữa cửa hậu từ năm 2022. Thêm vào đó, hệ thống giải trí rên các mẫu xe của Lexus cũng sẽ sớm được thay đổi và nâng cấp.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-