Từ khóa: lốp xe thông minh

1 - 1 của 1 bài
  • Cập nhật  

    Goodyear- một trong những công ty lốp xe lớn nhất thế giới hiện đang chế tạo một lốp xe thông minh. Nó sẽ cho người lái xe biết họ sẽ dùng được loại lốp này kéo dài thời gian bao lâu, tất cả tùy thuộc vào độ mòn của lốp và điều kiện đường sá.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-