Từ khóa: lưu ý khi gọi cứu hộ

1 - 1 của 1 bài
  • Tư vấn  

    Mỗi khi gặp sự cố, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là gọi cứu hộ. Tuy nhiên có rất nhiều thứ rất cần chúng ta thực hiện trước để tạo sự thuận lợi cho công tác cứu hộ.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-