Từ khóa: Mercedes S-Class Convertible

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Theo một báo cáo mới từ Mercedes-Benz Passion, cả hai xe S-Class Coupe và Convertible dự kiến kết thúc sản xuất vào tháng 8 này và các đơn đặt hàng sẽ chỉ được thực hiện cho đến khoảng tháng 5.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-