Từ khóa: mg ra mắt hs và zs

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    MG ZS sẽ được phân phối với 3 phiên bản cùng mức giá bán từ 518 – 639 triệu đồng còn MG HS sẽ chỉ có 2 phiên bản cũng giá bán lần lượt là 788 triệu và 999 triệu đồng.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-