Từ khóa: mức tiêu thụ nhiên liệu của Ford Escape 2020.

1 - 1 của 1 bài
  • Tin xe  

    Qua thời "uống xăng như nước", mới đây cơ quan EPA vừa công bố mức tiêu hao nhiên liệu của Ford Escape 2020 với con số chỉ khoảng 7.84 L/100km cho đường hỗn hợp.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-