Từ khóa: nguồn gốc lớp ngụy trang ô tô

1 - 1 của 1 bài
  • Khi chạy trên đường thử, các ô tô đều ẩn thân dưới lớp áo ngụy trang
    Xe  

    Lớp áo ngụy trang ô tô có một nguồn gốc lịch sử xa xưa và phức tạp hơn nhiều người vẫn tưởng.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-