Từ khóa: những sáng tạo của ô tô

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Kể từ khi chiếc xe đầu tiên được ra mắt vào năm 1885 bên cạnh những ý tưởng độc đáo, sáng tạo thì còn có những ý tưởng có phần hơi kì quái và phi thực tế.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-