Từ khóa: Nissan bị lỗ nặng

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Nissan vừa thông báo mức lỗ ròng 671 tỉ yên (6,2 tỉ USD) trong năm tài chính 2019, một sự đảo ngược tình thế chóng mặt, khi mà vừa mới năm trước còn lãi 319 tỉ yên.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-