Từ khóa: Nissan Skyline

1 - 1 của 1 bài
  • Nissan Skyline bị khai tử
    Xe  

    Lý do khiến Nissan Skyline bị khai từ được đưa ra là bởi hãng này muốn dành nguồn lực tài chính cho việc nghiên cứu và phát triển xe điện.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-