Từ khóa: Nissan và Honda

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Chính phủ Nhật Bản đang cố gắng đưa Nissan và Honda về chung một nhà theo một ý tưởng nhằm tối ưu hoá đầu tư cũng như tăng thêm năng lực cạnh tranh của các thương hiệu Nhật Bản trong xu hướng toàn cầu về xe điện và xe tự hành. Tuy nhiên cả Honda và Nissan đều không muốn điều này xảy ra.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-