Từ khóa: ông Ruchik Shah

1 - 1 của 1 bài
  • Ông Ruchik Shah (trái) đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Ford Việt Nam từ ngày 01/4
    Xe  

    Tập đoàn Ford Motor công bố một số thay đổi về đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam, là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu tổ chức.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-