Từ khóa: Peugeot 308

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Với những thành công mà thế hệ hiện tại từng đạt được, ngoài mặt doanh số còn phải kể đến giải thưởng danh giá Xe của năm tại châu Âu năm 2014, vô hình chung đã tạo ra áp lực không nhỏ trên vai phiên bản mới chuẩn bị ra mắt.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-