Từ khóa: phí cấp biển

1 - 1 của 1 bài
  • Phí cấp biển số tùy theo khu vực và giá trị xe.
    Tư vấn  

    Cùng với thuế giá trị gia tăng (VAT), phí trước bạ, chủ xe máy mới còn phải trả thêm chi phí để cấp biển số mới. Đó là một chi phí bắt buộc mà người mua xe cũng rất quan tâm.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-