Từ khóa: phí trước bạ xe máy

1 - 1 của 1 bài
  • Phí trước bạ đối với ô tô, xe máy lại sắp biến động lớn.
    Luật  

    Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Theo đề xuất, xe pick-up, xe tải VAN thì mức thu lần đầu sẽ bằng 60% ô tô con, còn mức biến động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy dự kiến giảm từ 20% hiện nay xuống 10%

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-