Từ khóa: Piaggio Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng châu Á 2020

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Tại Giải thưởng châu Á 2020 vừa qua, Piaggio Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2020 và doanh nghiệp trách nhiệm Châu Á 2020 – hạng mục “Đầu tư vào con người”

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-