Từ khóa: quản lý phương tiện cơ giới

1 - 1 của 1 bài
  • Luật  

    Hà Nội đề xuất với Thủ tướng Chính phủ quản lý xe đạp điện như đối với phương tiện cơ giới, do quá trình sử dụng đang bộc lộ những hạn chế khi lưu thông và trở thành ẩn họa gây tai nạn khu vực đô thị, dù phương tiện này được đánh giá thân thiện với môi trường.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-