Từ khóa: quy định độ tuổi học lái xe

1 - 1 của 1 bài
  • Quy định mới đã cho phép người dân từ đủ 17 tuổi được phép đăng ký học lái xe
    Luật  

    Nếu như trước đây, Luật Giao thông đường bộ chỉ quy định độ tuổi được phép lái xe thì tại dự thảo Luật mới, Bộ Công an đề xuất quy định, người đủ 17 tuổi trở lên đã có thể được đăng ký học lái xe.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-